{ opacity: 0.8; filter: gray; }

Terapia pedagogicznaprowadzi mgr E. Wódkiewicz

Pobierz pliki

Praca zdalna
Ruch jest niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju integracji sensorycznej. Dlatego warto wykorzystywać każdą chwilę, aby dzieci spędzały czas na swobodnej zabawie na placach zabaw i w naturze 🙂
Pani Ula proponuje ciekawy artykuł do poczytania:

https://www.nebule.pl/dajcie-mi-juz-spokoj/
Mała i duża motoryka to niezwykle ważne umiejętności ktore nalezy wspierac od najmłodszych lat u dzieci. Obniżenie sprawności motorycznej może spowodować poźnieje trudnosci i niepowodzenia w nauce Kilka ciekawych pomysłow zabaw od ,,Mamy Kreatywnej” https://youtu.be/Ck7vmL2D8XUW  ramach terapii pedagogicznej zapraszam do zabaw - Pani Ela👍👍👍

Zapraszam do pobierania Kart Pracy w ramach cwiczen z terapii pedagogicznej

https://uploads.wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/6/8/9e2577da_PWN_Wielkanocny_zestaw_przedsz.pdf?
Praca zdalna 2019/2020

Zadania z terapii pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub opiniami o pomocy psychologiczno - pedagogicznej - ,,Szlaczki i wzory"Dziś rozwijamy sprawność manualną oraz orientację na kartce papieru- pamiętajcie,że do ćwiczeń używamy ołówka.Jeżeli nacisk dłoni jest za słaby lub za mocny możecie użyć flamastra
Zadania z terapii pedagogicznej - rozwijamy sprawność manualną oraz spostrzeganie wzrokowe

Choć sprawne posługiwanie się nożyczkami wydaje się dorosłym proste i oczywiste, dla małego dziecka stanowi nie lada wyzwanie. Musi nauczyć się je otwierać i zamykać, ustawiać narzędzie prostopadle do papieru, opanować i skoordynować ruchy przesuwne do przodu jedną ręką, przy jednoczesnym przytrzymywaniu i obracaniu papieru drugą.Wycinanie wpływa pozytywnie na rozwój małej motoryki, koordynacji ręka-oko oraz integracji bilateralnej. Dlatego warto rozpocząć przygodę z nożyczkami około trzeciego roku życia dziecka.

*Początkowo zalecam używanie nożyczek dla dzieci z metalowymi, zaokrąglonymi ostrzami.

*Najpierw nauczcie dziecko właściwego chwytu. Dla ułatwienia możecie oznaczyć oczko nożyczek na kciuk, np. dowiązać krótką wstążeczkę lub okleić je paseczkiem kolorowej taśmy.

*Zwróćcie uwagę, którą rękę dziecko preferuje, w razie potrzeby kupcie nożyczki dla leworęcznych.

*Zadbajcie o bezpieczne posługiwanie się narzędziem. Wyjaśnijcie, do czego służy, zademonstrujcie, jak działa. Pokażcie, jak bezpiecznie ciąć w kierunku „od siebie”, jak je przenosić (w dłoni zaciśniętej na ostrzu zwróconym do dołu), nie pozwalajcie biegać z nożyczkami, przechowujcie je w miejscu niedostępnym dla dziecka, ale pod ręką, aby były dostępne „na żądanie”, nigdy nie pozostawiajcie dziecka bez nadzoru podczas zabawy w wycinanki.
*Aby pierwsze wrażenia były pozytywne, wybierzcie papier odpowiedniej twardości. Polecam papier kolorowy lub papier kserograficzny. Źle dobrany papier może utrudnić działanie. Zbyt cienki, tj. gładka bibuła, będzie się marszczyć, miąć i opadać, zbyt twardy, tj. karton, będzie stawiał zbyt duży opór.* wysyłam w załączniku kilka ćwiczeń do nauki wycinania- wycinamy po śladzie, oczywiście zaczynamy od najprostszych szlaczków

W ramach terapii pedagogicznej oraz logopedycznej zapraszamy przedszkolaków do zabaw słuchowych, które
stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego.
Oto przykład zagadek dźwiękowych.

https://youtu.be/eVPhhfQ9XucW


Wiek przedszkolny jest znaczącym okresem dla przygotowania dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Stymulacja powinna przebiegać w różnych obszarach, co zapewni zachowanie harmonii w rozwoju ogólnym. Należy zatem rozwijać u dziecka naturalną ciekawość poznawczą, zdolność współdziałania w grupie rówieśniczej , umiejętność wypowiadania się oraz prowadzenia dialogu. Konieczne jest również poprzez gry i zabawy rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, logicznego rozumowania, spostrzegawczości, umiejętności powtarzania prostych struktur rytmicznych, wyszukiwania słów rymujących się, dzielenia słów na sylaby i łączenia sylab w wyrazy. Ważne jest też wdrażanie dziecka do samodzielności a także zachęcanie do podejmowania różnorakich ćwiczeń ruchowych, manualnych i graficznych. Równolegle można kształtować niezmiernie ważną dla kariery szkolnej dziecka zdolność kierunkowej orientacji przestrzennej.
Orientacja kierunkowa to umiejętność określania lewej i prawej strony w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Jest to również zdolność określania stosunków między przedmiotami oraz orientowania się w schemacie ciała u osoby znajdującej się naprzeciwko.Sprawdź swoje dziecko - dziś kilka ćwiczeń - Kart Pracy, które pomogą w utrwaleniu określania strony lewej i prawej.😉😉😉


Ćwiczymy percepcję wzrokową oraz utrwalamy pojęcia matematyczne.

Intensywny rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3;6 do7;6 roku życia. Poziom rozwoju funkcji wzrokowych ma ogromne znaczenie dla różnicowa­nia różnych kształtów graficznych, dla ich zapamiętywania i odwzorowywania na podstawie modelu lub z pamięci (por. H. Spionek 1981, s.130). Istnieje jednak gru­pa dzieci, która wykazuje obniżenie poziom u spostrzegania wzrokowego, choć pod każdym innym względem dzieci te są bardzo dobrze rozwinięte. Matematyka w zabawie, to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecka myślenia, porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. Nie bez powodu matematyka jest nazywana królową nauk. Świetnym sposobem na zapamiętanie cyferek i utrwalenie pisowni są zabawy oparte na Metodzie Dobrego Startu. Metoda ta, polega na wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych. Wystarczy na tacy lub talerzu wysypać odrobinę piasku, kaszy mannej lub bułki tartej i trenować pisanie cyferek. To świetna forma zabawy wprowadzająca naszego malucha w świat dziecięcej matematyki znaków czy figur (mojedziecikreatywne.pl)
Zapraszam do zabawy z matematyką- Policz ile jest?

W ramach terapii pedagogicznej zadania wspomagające rozwój małej motoryki oraz umiejętności matematyczne - wylepianie cyfr plastelina oraz przeliczanie - Ile jest? 

Ćwiczenia sekwencji czyli dlaczego porządek jest taki ważny.
Dzisiaj będzie o umiejętności dostrzegania porządku. Oczywiście nie mam na myśli np. porządku na biurku, tylko porządku w ułożeniu elementów po sobie. Sekwencje, bo o nich mowa, to ciąg znaków, elementów, czynności ułożonych i kontynuowanych według określonej reguły.
Jak ćwiczymy sekwencje?
Naśladowanie sekwencji
Z najmłodszymi dziećmi zaczynami od naśladowania sekwencji. Układamy przed dzieckiem sekwencję dwuelementową. Zadaniem dziecka jest ułożenie identycznej sekwencji z ruchomych elementów. Pamiętajmy, aby dziecko układało elementy zawsze po kolei od strony lewej do prawej.
Kontynuowanie sekwencji
Jeśli dziecko potrafi już naśladować sekwencję możemy przejść do nauki kontynuowania. Układamy przed dzieckiem sekwencję, a następnie pozostawiamy dziecku kilka elementów i pytamy co będzie dalej?
Uzupełnianie sekwencji
Jeśli dziecko nie ma problemów z kontynuowaniem sekwencji proponujemy mu zabawę w odgadywanie jakiego elementu brakuje czyli uzupełnianie sekwencji.
Do ćwiczeń sekwencji z młodszymi dziećmi można wykorzystać klocki, kolorowe patyczki, kredki, duże obrazki. Ze starszymi można pracować już z sekwencjami na kartce papieru. W miarę wzrostu umiejętności sekwencje należy utrudniać poprzez dokładanie kolejnych elementów.
Co dają nam takie ćwiczenia?
Rozwijają pracę lewej półkuli mózgu
Uczą myślenia
Ułatwiają opanowanie języka mówionego
Przygotowują do nauki pisania i czytania
Literatura:gadamdorzeczy.pl
Załączam Kart Pracy do poćwiczenia sekwencji.

Dziś w ramach terapii pedagogicznej zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcje wzrokową dzieci w wieku przedszkolnym.
Percepcja wzrokowa to:
zdolność do różnicowania kształtów, do ich zapamiętywania i odtwarzania na podstawie wzoru lub z pamięci,
spostrzeganie figury i tła (to zdolność wyodrębniania centralnej części pola spostrzeżeniowego spośród całości jego elementów),
stałość spostrzegania (czyli zdolność dostrzegania obiektu jako posiadającego stałe właściwości- kształt, wielkość),
spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (czyli dostrzeganie relacji przestrzennych zachodzących pomiędzy obiektem, a obserwatorem).
Funkcja wzrokowa obejmuje:
analizę wzrokową czyli umiejętność wyodrębniania pojedynczego elementu z całości,
syntezę wzrokową czyli zdolność do składania podanych elementów w całość,
spostrzegawczość wzrokową czyli umiejętność wyszukiwania braków lub różnic,
pamięć wzrokową czyli zdolność do zapamiętywania obserwowanego materiału,
koordynację wzrokowo – ruchową czyli umiejętność wykonywania czynności ruchowych pod kontrolą wzroku.
Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada w okresie edukacji przedszkolnej.
Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować jak najwcześniej, im więcej ćwiczeń w tym zakresie tym mniejsze ryzyko powstawania deficytów rozwojowych.
Symptomów, które mogą wskazywać na trudności w zakresie percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym:
niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obrazkowych;
niechętnie układa konstrukcje z klocków wg wzoru;
trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr;
niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami;
nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegół;,
ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych;
ma słabo rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową: są trudności podczas ubierania się, wycinania, naklejania, rysowania, niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych ( chwytanie i łapanie piłki, rzucanie do celu).

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ
wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, który to przedmiot znajduje się wśród dużej ilości obrazków,
dobieranie par jednakowych obrazków – zabawa Memo,
obliczanie ilości ukrytych figur geometrycznych wśród różnych figur ułożonych na różnej płaszczyźnie względem siebie oraz nakładające się na siebie,
puzzle,
segregowanie obrazków w grypy tematyczne,
uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,
szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami,
zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.
układanie obrazka z pociętych części.
układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych,
segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,
układanie historyjek obrazkowych. Dziecko opisuje obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą ,
domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.
domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab,
kalkowanie i rysowanie po śladzie.
zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorówZałączam kilka ćwiczeń do potrenowania percepcji wzrokowej- dopasuj cienie, labirynty.