{ opacity: 0.8; filter: gray; }

Zabawy i ćwiczenia logopedyczneTerapię logopedyczną prowadzi mgr M. Gołdon

Praca zdalna


Zabawy logopedyczne - 6.04.2021
Językołamacze - Słuchowe memory

https://youtu.be/UEA4gfW_ddw
Zabawy logopedyczne - 29.03.2021

https://youtu.be/y7orUc4R-yM
Praca zdalna 2019/2020
Wystarczy kostka i kilka pionków by poćwiczyć narządy mowy. 
Zachęcamy do wykorzystania

Wesołe ćwiczenia buzi i języka.

 Zachęcamy do codziennego korzystania z gry. Świetna zabawa nie tylko dla malucha.
https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-…/…

Zestaw zabaw logorytmicznych, logopedycznych, muzyczno – ruchowych 
opracowane przez mgr Paulinę Boroń.

Tematyka „Święta Wielkanocne” oraz „Na wsi” - dzisiaj cz. 1.

Zabawy logorytmiczne:
1. „Czarna krowa” – zabawa logorytmiczna.
Dzieci recytują rymowankę w pulsie ćwierćnutowym, jednocześnie gimnastykując intensywnie mięśnie twarzy (naśladują „kręcenie mordą”). Następnie starają się powiedzieć wierszyk możliwie jak najszybciej: Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą.
2. „Podkóweczka” – zabawa rytmiczna.
Nauczyciel pokazuje dzieciom podkowy i wyjaśnia, że podkowy służyły koniom jak buty, chroniąc kopyta przed ścieraniem lub ślizganiem na lodzie. Następnie stuka rytmicznie podkową w podłoże, zwracając uwagę dzieci na wydawany przez nie dźwięk. Proponuje naśladować dźwięki wydawane przez podkute konie za pomocą dostępnych dzieciom przedmiotów, np. drewnianych klocków. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel uderza rytmicznie, prezentując prosty ciąg dźwięków. Po każdym razie robi krótką pauzę, by dzieci mogły powtórzyć usłyszany rytm.
3. Zabawa rytmiczno-ruchowa Powrót na swoje miejsce.
Dzieci wybierają sobie dowolne miejsce w sali. Gdy usłyszą nagranie skocznej melodii, poruszają się w dowolny sposób po sali. Podczas przerwy w grze wracają na swoje miejsce.
4. Rytmiczny podział (na sylaby) nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
Nauczyciel pokazuje zdjęcia (obrazki) zwierząt, dzieci mówią ich nazwy, a potem dzielą je rytmicznie, klaszcząc przy tym. Np. krowa – kro-wa, baran – ba-ran, kura – ku-ra, kogut – ko-gut, świnia – świ-nia, kaczka – kacz-ka, gęś – gęś, indyk – in-dyk…
5. Zabawa Wiejska muzyka.Nauczyciel mówi wiersz. Gdy jest mowa o danym zwierzęciu, dzieci naśladują jego głos. Kaczka kwacze (dzieci mówią: kwa, kwa, kwa), kracze wrona (dzieci mówią: kra, kra, kra), a gęś gęga (mówią: gę, gę, gę) przestraszona. Koza meczy (mówią: meee, meee, meee), owca beczy (mówią: beee, beee, beee), a na płocie sroka skrzeczy (trre, trre, trre). Wróbel ćwierka (ćwir, ćwir, ćwir), dzięcioł stuka (stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk), a kukułka w lesie kuka (ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Zestaw zabaw logorytmicznych, logopedycznych, muzyczno – ruchowych 
opracowane przez mgr Paulinę Boroń.

Tematyka „Święta Wielkanocne” oraz „Na wsi” - dzisiaj cz. 2.

6. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.
Dzieci maszerują po kole przy nagraniu melodii do marszu. Podczas przerwy w grze wykonują przysiad. Ponowne dźwięki melodii to sygnał do marszu.
7. „Na zielonej łące” – zabawa rytmiczna.
Przy dźwiękach bębenka dzieci skaczą jak zające. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i rytmicznie mówią fragment tekstu popularnej piosenki: Na zielonej łące raz, dwa, trzy. Pasły się zające raz, dwa trzy. Na słowa: raz, dwa, trzy – dzieci klaszczą rytmicznie. Ponowny akompaniament na bębenku zaprasza do skakania po całej sali.
8. „Dyngus” – zabawa taneczna.
Swobodna improwizacja ruchowa do melodii ludowej. Melodia zbudowana jest z dwóch części – A i B (część B powtarza się dwa razy). Dzieci stoją w dużym kole, zwrócone twarzami do środka koła. Trzymają ręce na biodrach, nogi w małym rozkroku. Podczas części A dzieci kołyszą się na boki, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę. Na melodię B – dzieci dwa razy klaszczą w ręce i wykonują jeden obrót dookoła własnej osi. Podczas przygrywki dzieci odwracają się do osoby stojącej obok (wcześniej umówionej pary), podają sobie ręce i znów podczas części A kołyszą się na boki. Na refren klaszczą dwa razy w ręce i obracają się jak wyżej. Podczas trzeciego powtórzenia melodii A dzieci idą tanecznym krokiem w dużym kole wiązanym. Część B – wykonują tak samo jak wcześniej
9. „Stary Donald” – zabawa ruchowa przy piosence.Prowadzący zachęca dzieci, by swobodnie poruszając się po sali, wyobraziły sobie, że są zwierzętami, które śpiewają piosenkę o farmerze Donaldzie, ale w innym – „zwierzęcym” języku. Zachęca, by wymienione zwierzęta na hasło nauczyciela, zachowując linię melodyczną, śpiewały zwrotki i refreny naśladując głosy zwierząt: psy – hau, hau; koty – miau, miau itp. lub: Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy: kur, kaczek, gęsi i indyków. Przy melodii piosenki (wersji instrumentalnej) wszyscy swobodnie poruszają się po całej sali. Na przerwę w muzyce dzieci stają nieruchomo. Nauczyciel wywołuje jedną grupę zwierząt, która chodzi po sali i naśladuje głosem właściwe zwierzę. Melodia piosenki jest sygnałem do ponownego poruszania się wszystkich dzieci.

Zestaw zabaw logorytmicznych, logopedycznych, muzyczno – ruchowych
 opracowane przez mgr Paulinę Boroń.

Tematyka „Święta Wielkanocne” oraz „Na wsi” - dzisiaj cz. 3.


„Podwórkowe rozmowy” – zabawa ortofoniczna, naśladowanie głosów zwierząt. Prowadzący wręcza dzieciom sylwety zwierząt i zachęca do odegrania spontanicznych scenek, które mogłyby mieć miejsce na wiejskim podwórku. Nauczyciel proponuje jedynie temat rozmowy, a dzieci improwizują. Językiem wypowiedzi dzieci jest język zwierząt, np.: hau hau hau, miau miau, miau. Mogą to być np. kłótnia psa z kotem, rozmowa kury i gęsi, czułe powitanie psiej mamy ze szczeniętami, zabawy świnek w chlewiku. lub: Nauczyciel prowadzi zabawę z wykorzystaniem onomatopei opowiada, a dzieci powtarzają: Na wsi nie można się nudzić! Tyle tu zwierząt mieszka. I wszystkie mają pełne ręce roboty. Nie, nie ręce – łapki, nóżki, kopytka... Porozmawiajmy z nimi. Odpowiedzą nam w swoim języku. Koń: iiiichacha; parskanie – prrrr (wargi wibrują); krowa: muuu, muuu, koza: meee, meee, świnia: kwik, kwik; oing, oing, baran: beee, beee, pies: hau, hau, wrrrr, kot: miau, miau, indyk: gul, gul, gęś: gę, gę, kogut: kukurykuuu, kura: ko, ko, ko, 125 Kwiecień kurczątko: pi, pi, pi, kaczka: kwak, kwak, gołębie: gruchu, gruchu. Następnie, na hasło nauczyciela, dzieci samodzielnie naśladują głosy zwierząt, np. nauczyciel mówi: gąski – dzieci odpowiadają: gę, gę.

Zabawy logopedyczne:
1. „Z której strony beczy baranek?” – zabawa artykulacyjna doskonaląca percepcję słuchową i orientację w przestrzeni. Wszystkie dzieci siedzą na dywanie w kole. Jeden z uczestników siada w środku koła i zamyka oczy. Jego zadaniem będzie nasłuchiwanie i wskazanie, z którego kierunku usłyszy głos. Wyznaczone przez nauczyciela dziecko naśladuje odgłosy wydawane przez baranka. Jeśli dziecko prawidłowo wskaże kierunek, następuje zamiana ról – „baranek” zajmuje miejsce w środku koła i będzie nasłuchiwał. Zabawę można urozmaicić, wprowadzając dzwonienie dzwonkiem zamiast odgłosów baranka.
2. „Wyszła kura” – zabawa emisyjno-ortofoniczna. Nauczyciel prezentuje nagranie piosenki, dzieci przypominają sobie słowa i melodię. Nauczyciel proponuje, by dzieci wykonały piosenkę głosami różnych zwierząt. Zwrotki będą śpiewać, udając krowę, kozę, barana, gęś, na sylabach: „mu”, „me”, „be”, „gę”. Refren na sylabach „pi”, „ko”, „kwa”, „kwi”, wcielając się w postać kurcząt, kur, kaczek, świnek.
3. Zabawa ruchowa z elementami artykulacyjnymi – Krowy na łące. Dzieci chodzą na czworakach po sali – łące. Na sygnał – dźwięki tamburynu – dzieci – krówki – kładą się bokiem na trawie i naśladują żucie trawy.
4. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Zwierzęta ze wsi. Dzieci za nauczycielem naśladują głosy zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Np. kura – ko, ko, ko… kogut – kukuryku, kukuryku… koń – ihaha, ihaha… koza – mee, mee…5. Ćwiczenia logopedyczne – Koty i myszy. • Polowanie. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: jedna (liczniejsza) to myszki, a druga to kotki. Na podłodze są rozłożone kółka do sersa – norki myszek. Kotki biegają za myszkami, ale jeśli myszka skryje się do norki, to jest nietykalna. Złapana myszka siada z boku. Wygrywa ta myszka, która najdłużej nie da się złapać.

Ćwiczenia logopedyczne – Koty i myszy.
1. Śniadanie. Myszki siedzą w norkach, a kotki – obok nich. Wszyscy jedzą śniadanie: kotki piją mleko (dzieci wykonują ruchy językiem do przodu i do tyłu), a myszki gryzą ser (dzieci wykonują ruchy dolną wargą i górną wargą). Potem kotki naśladują myszki, a myszki – kotki. Po śniadaniu wszystkie zwierzątka oblizują się dokładnie (wykonują okrężne ruchy językiem po wargach w prawą i w lewą stronę).
2. Śpiewanie. Najedzone zwierzątka wesoło sobie podśpiewują – myszki: pii... piii... piii... a kotki: miauu... miauu... miauu...
3. Liczenie. Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel pokazuje obrazki – myszek i kotków. Dzieci klaszczą tyle razy, ile zwierząt jest na danym obrazku.
4. Kołysanka. Myszki śpiewają kotkom na dobranoc: Aaa, kotki dwa... Kotki dołączają się do piosenki.
5. „Baranki i owieczki” – ćwiczenia artykulacyjne; naśladowanie głosów. Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę dźwiękonaśladowczą w owieczki i baranki na polanie. Nauczyciel prowadzi ćwiczenia, a dzieci powtarzają: Na polanie pasą się duże barany i owce oraz baranki i owieczki. Pierwsze odzywają się dorosłe barany (grubo i nisko): bee, bee, bee. Następnie dorosłe owce (grubo i nisko): baa, baa, baa. Usłyszały to baranki i owieczki – one też chcą przyłączyć się do rozmowy. Baranki (wysoko i cienko): bee, bee, bee. Wtórują im małe owieczki (wysoko i cienko): baa, baa, baa. Wesoły ptaszek na gałęzi gwiżdże z zachwytem: fiufiu, fiufiu, fiufiu. Następnie dzieci samodzielnie naśladują głosy. Na hasło nauczyciela, np.: Baranki! dzieci powtarzają cienko: bee, bee, bee itd.
6. „Wesołych Świąt” – ćwiczenia językowo-dykcyjne, panowanie nad głosem. Nauczyciel prowadzi z dziećmi ćwiczenia wymowy: składanie świątecznych życzeń. Na początku nauczyciel wyjaśnia i proponuje rozgrzewkę głosową, dzieci powtarzają: Życzenia można wysłać mejlem, można napisać na kartce pocztowej, ale można też powiedzieć osobiście lub nawet... wyśpiewać. Rozgrzewka: Skandujemy normalnym głosem: a, e, u, o, i, y. Wykrzykujemy: a, e, u, o, i, y. Skandujemy ae, eu, uo, oi, oy. Staramy się wypowiedzieć płynnie, szeptem: aeaeae, następnie eueueu, uououo. To samo wypowiadamy płynnie normalnym głosem. Zasadnicza część zabawy: nauczyciel nagrywa, potem odsłuchuje wraz z dziećmi wypowiadane przez nie słowa. Skandujemy: wdech i na jednym wydechu: o-wie-czki, ba-ran-ki; wdech: pi-san-ki, kra-szan-ki. Szybko: wdech i na jednym wydechu: owieczki, baranki, pisanki, kraszanki. Nauczyciel ponownie nagrywa i odtwarza życzenia. Najlepsze życzenia – śpiewamy: wesołych świąt (na dowolną melodię, raczej skoczną), powtarzamy – początkowo cichutko, potem coraz głośniej. Następnie śpiewamy z przeciąganiem samogłosek – weeesooołyyyych świąąąąt (cicho i głośno). Teraz kolej na wypowiadanie życzeń wesołych świąt:
1. Skandujemy.
2. Mówimy szybko, ale dbając o prawidłową wymowę.3. Mówimy wolno z przeciąganiem samogłosek. Zabawy muzyczno – ruchowe:
czytamy a dziecko odczytuje obrazki

Ćwiczenia usprawniające język
Zachęćmy dziecko, by:
- wysunęło język i postarało się skierować go w kierunku różnych części twarzy - oka, nosa, ucha
- dotknęło czubkiem języka każdego zęba szczęki i żuchwy
- wysunęło język jak najdalej i schowało jak najgłębiej mu się uda
- czubkiem języka wędrował po szeroko otwartych wargach (dla zachęty usta dziecka można wcześniej posmarować czymś słodkim)

I kilka innych ćwiczeń:https://youtu.be/7jZVm-C5BJ8


W ramach terapii pedagogicznej oraz logopedycznej zapraszamy przedszkolaków do zabaw słuchowych, które
stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego.
Oto przykład zagadek dźwiękowych.

https://youtu.be/eVPhhfQ9XucW

Gry i zabawy logopedyczne online
https://www.mimowa.pl/
LOGOPEDYCZNY PORTRET MOJEJ MAMY.
*Ćwiczenie:
Dziecko rysuje wewnątrz ramki portret swojej mamy.
Ramka ozdobiona jest serduszkami, na które możemy wpisać utrwalane wyrazy.Dziecko wypowiada wyraz,jeśli zrobi to poprawnie-koloruje serduszko.
Możemy to zadanie połączyć także z ćwiczeniami oddechowymi np.przenoszenie wycieętych serduszek na ramkę za pomocą słomki.

Ćwiczenia logopedyczne.
Dzisiaj mam dla Was ćwiczenia przygotowujące do poprawnej wymowy głoski "r".
Spróbujcie poćwiczyć w domu z Biedronką Wiolettą 🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐸
Pozdrawiam Pani Martahttps://www.youtube.com/watch…


Utrwalanie SZ, Ż, CZ,DŻ - ćwiczenia logopedyczne

https://youtu.be/bCJgqnAWyxI

Pobierz pliki