{ opacity: 0.8; filter: gray; }

Ramowy rozkład dnia*

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne i z niewielkim udziałem nauczyciela, gry dydaktyczne, praca kompensacyjna, indywidualna, kontakty z dziećmi i rodzicami, prace porządkowe.

8.00-8.15 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne- rozwijanie umiejętności samoobsługi, schodzenie się dzieci zapisanych na minimum programowe.

8.15 - 8.30 Śniadanie – kompozycja kanapek przez dzieci wg upodobań smakowych; wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie porządku wokół siebie, zachowania prawidłowej postawy.

8.30-9.00 Swobodne zabawy dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela.

9.00-11.30 Zajęcia dydaktyczne.  Spacery, wycieczki lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. W przypadku niepogody: zajęcia opiekuńcze i z kultury zachowania się w różnych sytuacjach, zabawy ruchowe, pląsy.

11.30-11.45 Zabiegi higieniczne- czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się.

11.45-12.15 Obiad- wdrażanie do posługiwania się sztućcami oraz zasad kulturalnego spożywania posiłków. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych.

12.15-13.30 Grupa młodsza: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek; zabawy ciche- dzieci nie wymagające snu, zabawy ruchowe i ze śpiewem przed podwieczorkiem.
Grupa starsza: ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, czytanie opowiadań, utrwalanie piosenek, zajęcia ruchowe, prace porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze ,zajęcia indywidualne z dzieckiem, swobodne zabawy dzieci.

13.00 Rozejście się  do domu dzieci zapisanych na minimum programowe.

13.30-13.45 Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

13.45-14.00 Podwieczorek- wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie porządku wokół siebie.

14.15-16.00 Swobodna działalność dzieci, zabawy ruchowe i ze śpiewem, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z dzieckiem i z rodzicami. Czynności samoobsługowe i organizacyjne związane z rozchodzeniem się dzieci do domu.

*obowiązuje
od 7 września 2016r.