{ opacity: 0.8; filter: gray; }

STANDARDY (REGUŁY) OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM