{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAKONKURS

2019-05-25 14:56:09, komentarzy: 0

Regulamin

konkursu plastycznego na logo

Przedszkola Publicznego w Łomnicy

 

 

Konkurs ogłaszany jest w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz nawiązywaniem ścisłej współpracy z środowiskiem rodzinnym wychowanków przedszkola. Nad konkursem patronat objął Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman.

 

 1. Cele konkursu:

  • nawiązywanie współpracy z najbliższym środowiskiem,

  • zachęcanie rodziców do współdecydowania o koncepcji wychowawczej przedszkola,

  • wdrażanie środowiska lokalnego do uczestniczenia w tworzeniu tradycji.

 

 1. Organizator:

 

Przedszkole Publiczne

ul. kARkonoska 115b

Łomnica

58-508 Jelenia Góra 14

e-mail przedszkole.lomnica@gmail.com

tel. 75 71 31 301

 

 1. Uczestnicy:

 

Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkola i ich rodzin, a także mieszkańców Łomnicy.

 1. Terminarz:

 

Czas trwania konkursu: od 27.05.2019 r. do 8.06.2019 r.

 1. Do 7.06.2019r należy złożyć projekt logo z nazwą przedszkola lub przesłać pocztą na adres przedszkola podany powyżej.

 2. 8.06.2019r. podczas Festynu Rodzinnego zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla uczestników festynu na logo i nazwę przedszkola. Konkurs będzie trwał dwie godziny.

 

 

 1. Szczegółowy opis konkursu:

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I

polegający na zebraniu prac napływających do placówki w terminie od 27.05.2019 do 7.06.2019r. Praca może zostać wykonanawdowolnej technice plastycznej (kredki, farby, kolaż, itp.). Preferowane prace wykonywane przez dziecko z rodzicem.

Każda praca musi być podpisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko, adres, telefon lub adres mailowy.

 

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje prac stworzonych przez inne osoby.

- Wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie pracy w formie publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 

Etap II – finał

 1. Podczas Festynu Rodzinnego na terenie Przedszkola Publicznego w Łomnicy zostanie ogłoszony konkurs plastyczny na logo przedszkola. Organizator zapewni materiały do realizacji prac, tj. papier, kredki, flamastry, plastelinę, farby, nożyczki, itp. ,

 2. Wystawa najlepszych prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w pod koniec festynu na terenie przedszkola.

W trakcie festynu przewidywane są:

 • występy dzieci,

 • konkursy sportowe,

 • degustacja przygotowanych „pyszności”

 

 1. Nagrody:

 

Prace konkursowe będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą: dyrektor Przedszkola Publicznego w Łomnicy, nauczyciel oraz dwóch rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Laureat I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 100 zł. Zostaną przyznane również dwa wyróżnienia.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz