{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAUwaga! Ogłoszenie!

2021-12-14 12:12:41, komentarzy: 0

 

Ogłoszenie:

 

Publiczne Przedszkole w Mysłakowicach oraz Publiczne Przedszkole w Łomnicy (Gmina Mysłakowice) poszukuje Psychologa z uprawnieniami pedagogicznymi do realizacji zajęć w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Opis zajęć: Wspomaganie rozwoju samokontroli poprzez naukę̨ umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami (złością̨, stresem), rozpoznawanie sygnałów emocjonalnych, omawianie konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacji trudnej, redukowanie napieć emocjonalnych, stosowanie ćwiczeń́ relaksacyjnych oraz wizualizacyjnych. Wspomaganie rozwoju społecznego poprzez poznawanie i ćwiczenie skutecznych metod porozumiewania się, budowanie komunikatu ”ja”, aktywne słuchanie, rozpoznawanie barier komunikacyjnych, ćwiczenie zachowań asertywnych, uczenie się informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach, trenowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz konfliktów poprzez budowanie sytuacji wyboru, przedstawianie roli wielorakich możliwości i konsekwencji, rozwijanie umiejętności prospołecznych (dziękowania, mówienia komplementów, proszenia o pomoc, obrony swoich praw). Wspomaganie rozwoju emocjonalnego poprzez rozwijanie pozytywnej samooceny, wzmacnianie poczucia własnej wartości: ocena zasobów intrapsychicznych, ćwiczenie autoprezentacji, budowanie samoświadomości, analiza indywidualnych cech - mocnych i słabych stron, uczenie konstruktywnego myślenia (zmiana sądów poznawczych), ćwiczenie umiejętności dostrzegania związku między myślami, uczuciami a zachowaniem, analizowanie błędów w myśleniu, edukacja emocjonalna – rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych oraz rozpoznawanie nastroju i emocji u innych ludzi (pobudzanie do empatii), kształtowanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach. Podsumowanie zajęć. Omówienie nabytych umiejętności. Udzielenie informacji zwrotnych oraz wskazań do pracy. Zajęcia realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

Zatrudnienie w ramach Karty Nauczyciela (zgodnie ze stopniem) lub na umowę o pracę.

Okres zatrudnienia: od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023r.:

Wymiar godzin do zrealizowania:

Przedszkole w Mysłakowicach: – 336 godziny pracy tj. 7 godzin pracy w tygodniu.

Przedszkole w Łomnicy: - 336 godziny pracy tj. 7 godzin pracy w tygodniu

 

Stawka maksymalna ok.: 45zł brutto /godzina pracy, tj. netto ok 34 zł/godzina pracy

 

Wymagania: Ukończone studia psychologii -magisterskie 5 letnie, uprawnienia pedagogiczne – mogą być w trakcie realizacji, oświadczenie o niekaralności. Wymagane doświadczenie w pracy psychologa z dziećmi minimum 2 lata. Referencje z ostatnich 2 lat pracy.

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz