{ opacity: 0.8; filter: gray; }

OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIAUwaga Rodzice!

2020-03-11 18:21:00, komentarzy: 0

Uwaga Rodzice!
Ustawa koronowirusowa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.
Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 % wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.
Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza, należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A).
Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku i druk do pobrania ze strony ZUS https://www.zus.pl/

« powrót

Dodaj nowy komentarz